Trang chủ Tin tức Điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Cụ thể, theo đề nghị của Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, Quản lý thu, BHXH TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa bổ sung 02 quy trình lĩnh vực thu và cấp sổ, thẻ như sau:

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, Cấp sổ BHXH (Quy trình 602)

Thành phần hồ sơ đối với các đối tượng cụ thể là:

Người tham gia

- Mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT và Phụ lục thành viên hộ gia đình…

- Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (nếu có, áp dụng kể từ ngày 01/01/2018).

- Giấy nộp tiền (bản sao), Ủy nhiệm chi tương ứng với mức đóng, quá trình đóng BHXH của người tham gia tự đóng.

Đại lý thu

- Mẫu D05-TS: Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện.

- Mẫu D01-TS: Bảng kê thông tin.

- Ủy nhiệm chi/Giấy nộp tiền (bản sao) tương ứng với số lượng người tham gia, mức đóng, quá trình đóng BHXH theo từng đợt mẫu D05-TS (đối với đại lý thu).

- Mẫu C66-HD : Giấy thanh toán thù lao cho tổ chức cá nhân làm đại lý thu…

TP. Hồ Chí Minh điều chỉnh thủ tục thu bảo hiểm xã hội (Ảnh minh họa)


Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Quy trình 603)

Thành phần hồ sơ đối với các đối tượng cụ thể là:

Người tham gia

- Mẫu TK1-TS: Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT và Phụ lục thành viên hộ gia đình…

- Giấy nộp tiền (bản sao)/Ủy nhiệm chi tương ứng với số lượng và thời hạn sử dụng thẻ BHYT đối với người tham gia tự đóng.

- Các loại giấy tờ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn….

Đơn vị

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT mẫu D03-TS.

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT mẫu số 2.

- Bảng kê thông tin, liệt kê số, ký hiệu, ngày ban hành…

Tin liên quan

Những ai sẽ được tăng lương, tiền trợ cấp BHXH trong năm 2023?

Tăng lương cơ sở, lương hưu, tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH)… là những chính sách thay đổi liên quan đến quyền lợi “sát sườn” mà người lao động cần biết trong năm 2023.

Điểm mới trong chính sách tiền lương năm 2023

Tăng lương cơ sở, tăng lương hưu và trợ cấp, tăng phụ cấp cho cán bộ y tế, tính thu nhập tăng thêm theo lương cơ sở mới… là những điểm mới trong chính sách tiền lương năm 2023