Trang chủ Tin tức Quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

Do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19, nền kinh tế phải đối mặt với hàng loạt các khó khăn. Nhà nước đã quan tâm và hỗ trợ doanh nghiệp với các chính sách, trong đó việc tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất được hết sức quan tâm.

Đối với các doanh nghiệp trong Bộ Quốc phòng được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất trong các trường hợp như sau:

- Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

- Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 33/2016/NĐ-CP.

Việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau đây:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trở lên trong tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh;

- Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Vin-BHXH cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội với tiêu chí Bảo mật – Đơn giản – Tin cậy – Chuyên nghiệp. Hãy liên hệ ngay 1900 6134 để được lắp đặt và hỗ trợ.

Tin liên quan

Những ai sẽ được tăng lương, tiền trợ cấp BHXH trong năm 2023?

Tăng lương cơ sở, lương hưu, tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH)… là những chính sách thay đổi liên quan đến quyền lợi “sát sườn” mà người lao động cần biết trong năm 2023.

Điểm mới trong chính sách tiền lương năm 2023

Tăng lương cơ sở, tăng lương hưu và trợ cấp, tăng phụ cấp cho cán bộ y tế, tính thu nhập tăng thêm theo lương cơ sở mới… là những điểm mới trong chính sách tiền lương năm 2023