VIN-BHXH xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác bảng báo giá dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH cơ bản (Ký số bằng USB Token)

STT MÃ GÓI THỜI HẠN SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG GIÁ NIÊM YẾT
1 IVAN-VIN-BHXH-1Y-100 1 năm Dưới 100 lao động 480.000
2 IVAN-VIN-BHXH-2Y-100 2 năm Dưới 100 lao động 900.000
3 IVAN-VIN-BHXH-3Y-100 3 năm Dưới 100 lao động 1.200.000
4 IVAN-VIN-BHXH-1Y-T100 1 năm Trên 100 lao động 1.200.000
5 IVAN-VIN-BHXH-2Y-T100 2 năm Trên 100 lao động 2.200.000
6 IVAN-VIN-BHXH-3Y-T100 3 năm Trên 100 lao động 2.600.000

Lưu ý

– Dịch vụ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử VIN-BHXH là dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT

– Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng hoặc tính hợp hệ thống sẽ được báo giá riêng

G