Trang chủ Tin tức Các bước thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới nhất năm 2022

Các bước thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới nhất năm 2022

Các bước thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động được quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg cho hai nhóm đối tượng là NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp và NLĐ quay trở lại thị trường lao động. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của VIN-BHXH để cập nhật ngay thông tin này.

Đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp

Ngày 28/03/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Với quyết định, người lao động có thể nhận được mức hỗ trợ từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho 3,4 triệu người lao động

Để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, đơn vị cần tuân thủ các trình tự và thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động lập giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và nộp lên đơn vị sử dụng lao động

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tiến hành tổng hợp đề nghị của người lao động, sau đó, lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại đơn vị ít nhất 03 ngày làm việc.

* Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản ánh về danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ thì đơn vị tiến hành xác minh tính chính xác của thông tin trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách theo Mẫu số 02 đến cơ quan BHXH quản lý để thực hiện xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc.

* Lưu ý: Doanh nghiệp có thể lập danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 02 hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị, cơ quan BHXH tiến hành xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ có trong danh sách được doanh nghiệp nộp lên.

Bước 4: Doanh nghiệp gửi hồ sơ hỗ trợ nhận tiền thuê nhà cho NLĐ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh.

* Lưu ý: 

- Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 hoặc 03 tháng.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 15/8/2022.

Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

Bước 6: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

* Lưu ý: Trường hơp không được phê duyệt, UBND cấp tỉnh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Bước 7: Trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ từ UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Đối với người lao động quay trở lại thị trường lao động

Để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quay trở lại thị trường lao động, đơn vị cần tuân thủ các trình tự và thủ tục thực hiện như sau:

Bước 1: Người lao động lập giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 và nộp lên đơn vị sử dụng lao động

Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động tiến hành tổng hợp đề nghị của người lao động, sau đó, lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại đơn vị ít nhất 03 ngày làm việc.

* Lưu ý: Trường hợp có ý kiến phản ánh về danh sách NLĐ đề nghị nhận hỗ trợ thì đơn vị tiến hành xác minh tính chính xác của thông tin trong vòng 02 ngày làm việc.

Bước 3: Trước ngày 15 hàng tháng. doanh nghiệp phải gửi danh sách theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH quản lý để thực hiện xác nhận tình trạng tham gia BHXH bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đề nghị, cơ quan BHXH tiến hành xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ có trong danh sách được doanh nghiệp nộp lên.

Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động gửi hồ sơ hỗ trợ nhận tiền thuê nhà cho NLĐ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm sản xuất, kinh doanh.

* Lưu ý: 

- Nếu đơn vị sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì phải gửi kèm thêm giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động theo Mẫu số 01.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ: 15/8/2022.

Bước 5: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định trình UBND cấp tỉnh.

Bước 6: Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ, UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

* Lưu ý: Trường hơp không được phê duyệt, UBND cấp tỉnh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ nguyên do.

Bước 7: Trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ từ UBND cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động.

Trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động

Trách nhiệm của người lao động

Khi tiến hành lập giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, người lao động phải kê khai trung thực và chịu toàn bộ trách nhiêm pháp luật về sự chính xác của các nội dung đã được cung cấp.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

Không chỉ là đơn vị sử dụng lao động, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh là còn đại diện của người lao động thực hiện các quyền lợi, trong đó có hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động được quy định rõ ở Khoản 2 Điều 12 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg như sau:

  1. Tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đến người lao động.
  2. Đảm bảo độ chính xác, minh bạch về đối tượng và điều kiện hưởng khi tổng hợp, lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
  3. Bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của NLĐ tối thiếu 05 năm.
  4. Thực hiện đầy đủ quy trình thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
  5. Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng thời gian và mức hỗ trợ đã được phê duyệt.

>> Xem thêm thông tin chi tiết: Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022

Trên đây là thông tin về thời hạn chậm nhất tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ban hành ngày 28/3/2022. Hãy tiếp tục theo dõi VIN-BHXH để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

A picture containing calendarDescription automatically generated

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tin liên quan

Ưu đãi 06 tháng sử dụng miễn phí VIN-BHXH và 200 số hóa đơn khi mua CKS cho các doanh nghiệp thành lập mới tại Tp. Hồ Chí Minh

Ưu đãi 06 tháng sử dụng miễn phí VIN-BHXH và 200 số hóa đơn khi mua CKS cho các doanh nghiệp thành lập mới tại Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO BẢO TRÌ HỆ THỐNG

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ tốt hơn, Visnam sẽ tiến hành bảo trì hệ thống trong khoảng thời gian từ 00:00 – 04:00 ngày 26/3/2023