Trang chủ Bảo hiểm y tế Bảo hiểm y tế chi trả ra sao khi điều trị trái tuyến tỉnh

Bảo hiểm y tế chi trả ra sao khi điều trị trái tuyến tỉnh

Những người lao động khi tham gia bảo hiểm y tế nhằm bảo vệ quyền lợi những lúc ốm đau, bệnh tật, nhưng chẳng may những khi phải điều trị, khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh thì người tham gia bảo hiểm sẽ được bảo hiểm y tế chi trả như thế nào?

 

Từ ngày 01/01/2021, người bệnh có tham gia BHYT khi đến các bệnh viện tuyến tỉnh được chỉ định nhập viện để điều trị nội trú thì được thanh toán 100% chi phí theo mức quyền lợi.

Tuy nhiên, nếu người bệnh có tham gia BHYT mà khám chữa bệnh (KCB) ngoại trú trái tuyến tỉnh thì phải đóng 100% chi phí KCB.

Như vậy, một người sử dụng thẻ BHYT khi đăng ký KCB ban đầu là BV tuyến huyện, nếu điều trị nội trú tại BV tuyến tỉnh ở bất cứ tỉnh nào cũng không bắt buộc phải có giấy chuyển tuyến như trước đây. Trường hợp này họ vẫn được hưởng BHYT 100% chi phí điều trị theo mức quyền lợi của người đó được hưởng.

Ngoài ra, người bệnh cần lưu ý: Trước đây, đối với những trường hợp tham gia BHYT năm năm liên tục, khi điều trị ở BV tuyến tỉnh có giấy chuyển tuyến mà chi phí điều trị hơn sáu tháng lương cơ sở thì sẽ được miễn chi trả khi đi đúng tuyến.

Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2021, đối với người bệnh điều trị trái tuyến tỉnh không có giấy chuyển tuyến dù vẫn được hưởng 100% mức quyền lợi hưởng BHYT nhưng lại không được cộng lũy kế để được miễn chi trả.

Như vậy, đối với bệnh nhân tham gia BHYT khi KCB nếu có điều kiện thì nên xin giấy chuyển tuyến để được hưởng BHYT khi điều trị ngoại trú. Đồng thời khi có giấy chuyển tuyến này thì người bệnh sẽ được miễn chi trả ở tuyến tỉnh nếu chi phí điều trị nhiều hơn sáu tháng lương.

Tin liên quan

Sử dụng Căn cước công dân khi khám chữa bệnh BHYT: Nhiều tiện ích

Hiện nay, người dân có thể xuất trình Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Điều này mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ; giảm quá trình c

Bổ sung 5 trường hợp được hưởng BHYT 100% và 95%

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.