Trang chủ Bảo hiểm y tế Đơn vị cấp chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho F0 điều trị tại nhà

Đơn vị cấp chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho F0 điều trị tại nhà

Hiện nay, những người không may mắc phải COVID-19 nếu không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thường sẽ được điều trị nhà, nhưng khi điều trị tại nhà thì họ sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) như thế nào? Đơn vị nào sẽ cấp chứng nhận nghỉ hưởng BHXH?

 

Theo Công văn số 1492/KCB-PHCN&GĐ ngày 19/11/2021 của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế về việc cấp hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ BHXH đối với người lao động có quy định:

Việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo đúng quy định tại Chương IV, các mẫu quy định tại phụ lục của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế.

Một lần khám, người bệnh được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tối đa là 30 ngày. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Như vậy, đối với người bị F0 điều trị tại nhà cần liên hệ với Trạm y tế phường để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Tin liên quan

Sử dụng Căn cước công dân khi khám chữa bệnh BHYT: Nhiều tiện ích

Hiện nay, người dân có thể xuất trình Căn cước công dân để khám chữa bệnh BHYT. Điều này mang lại nhiều lợi ích, giúp người dân không phải mang nhiều giấy tờ; giảm quá trình c

Bổ sung 5 trường hợp được hưởng BHYT 100% và 95%

Đây là một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.