Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Khi bị mất sổ bảo hiểm thì người lao động có lãnh tiền được không?

Khi bị mất sổ bảo hiểm thì người lao động có lãnh tiền được không?

Theo quy định người lao động được quyền giữ và bảo quản sổ bảo hiểm, tuy nhiên do tự giữ bảo quản mà nhiều trường hợp làm mất sổ bảo hiểm. Vậy mất sổ bảo hiểm xã hội có lãnh tiền được không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết mới nhất.

Có lãnh được tiền bảo hiểm xã hội nếu bị mất sổ bảo hiểm?

Mất sổ bảo hiểm xã hội có lãnh tiền được không?

Câu trả lời là không được. Khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần xin cấp lại sổ sau đó mới tiến hành nhận bảo hiểm. Trường hợp mất sổ bảo hiểm xã hội người lao động có thể làm lại tại cơ quan BHXH hoặc làm hồ sơ xin cấp lại sổ BHXH online tại ứng dụng VssID hoặc tại Cổng dịch vụ công của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thứ nhất, mất sổ bảo hiểm xã hội có được nhận tiền BHXH 1 lần được không?

Căn cứ theo Điểm 1.2.3 Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH (có hiệu lực từ ngày 01/05/2019) quy định:

“Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1.2.3. Đối với hưởng BHXH một lần; hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài định cư, công dân nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam: Hồ sơ theo quy định tại Điều 109 Luật BHXH; Điều 4, khoản 4 Điều 13, khoản 2 Điều 25 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; điểm đ khoản 9 Điều 22 Thông tư số 181/2016/TT-BQP; khoản 1, 2 Điều 15 và khoản 1 Điều 16 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP, gồm:

a) Trường hợp hưởng BHXH một lần.

a1) Sổ BHXH.

a2) Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB”.

Bên cạnh đó, bạn cần mang theo sổ hộ khẩu thường trú/giấy tờ tạm trú và chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước khi đi nộp hồ sơ.

Theo đó, khi làm hồ sơ hưởng BHXH 1 lần bạn cần phải có sổ bảo hiểm y tế mới đủ giấy tờ theo quy định. Vì vậy, khi mất sổ bảo hiểm y tế, bạn cần phải làm lại để đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ thì mới được rút tiền BHXH 1 lần. 

Thứ hai, thủ tục xin cấp lại khi bị mất sổ bảo hiểm xã hội 

Căn cứ Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.”

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 và Khoản 2 Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1.Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ”.

“Điều 29. Cấp sổ BHXH

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Như vậy: 

–  Hồ sơ cần chuẩn bị (01 bộ) bao gồm:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (mẫu TK1 – TS).

+ Hồ sơ liên quan kèm theo tương ứng: Giấy khi sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và thẻ Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

– Địa điểm nộp hồ sơ:

Nơi người lao động đang làm việc: Nộp hồ sơ cho tổ chức nơi đang làm việc hoặc nộp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp thu. Tổ chức sử dụng người lao động phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Xác nhận tờ khai khi người lao động điều chỉnh thông tin nhân thân trên sổ Bảo hiểm xã hội: Thông tin điều chỉnh là đúng với hồ sơ quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận, ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên, đối với người bảo lưu thời gian đóng Bảo hiểm xã hội thì không phải xác nhận.

+ Bảng kê thông tin (theo mẫu).

Khi đã chuẩn bị xong người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp.

– Thời gian cấp lại sổ bảo hiểm xã hội bị mất:

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng bảo hiểm xã hội ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Thứ ba, trong thời hạn chờ cấp sổ bảo hiểm xã hội mà quá thời hạn nộp thì có được giải quyết không?

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội”. 

Đồng thời, căn cứ Khoản 3 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần.

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

Như vậy,  trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bạn đủ điều kiện (sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội); và có yêu cầu là thời điểm sớm nhất để nộp hồ sơ. Trường hợp bạn bị mất sổ bảo hiểm xã hội chưa làm kịp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần nếu quá thời hạn này nếu bạn có yêu cầu và đáp ứng đủ điều kiện vẫn có thể nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ tư, nếu bạn không làm hồ sơ nhận tiền thì sau bao lâu không được nhận nữa?

Theo Điều 61 Luật Bảo hiểm năm 2014 quy định:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, nếu bạn chưa nhận BHXH một lần thì thời gian đóng của bạn vẫn sẽ được bảo lưu lại chứ không bị mất đi.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội năm 2022

Hướng dẫn cách đăng ký VssID nhanh chóng và đơn giản

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Mất sổ bảo hiểm thì có lãnh tiền được không mới nhất. Hãy theo dõi VIN-BHXH để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về chế độ tai nạn lao động nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

https://lh3.googleusercontent.com/7JrbsEpk9XRwkepoFZFIIIZlZnhuOTJPUD52ftXKGORBQGoC8Q1EdRSIX_UpC9zCVHud1Q9E3Bm8iYDmzP5ChowDMGhzy0eVsYVAtncg5SspaT2wKpp9SRNbvsE-JZvQsDlZidCMb1ZnfwgxvB4-

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.