Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hưởng BHXH một lần năm 2022

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hưởng BHXH một lần năm 2022

Hiện nay không ít người lao động có nhu cầu lĩnh bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, tuy nhiên một số trường hợp không tự nhận BHXH một lần được, vậy khi đó có thể ủy quyền cho người thân nhận thay được không? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về chế độ tai nạn lao động mới nhất.

Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hưởng BHXH một lần năm 2022
Hướng dẫn thủ tục ủy quyền hưởng BHXH một lần năm 2022

Được ủy quyền nhận BHXH một lần

Theo khoản 6 Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội mới nhất, người lao động được ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Đồng thời, khoản 4 Điều 3 Quyết định 636/QĐ-BHXH về nhận BHXH một lần nêu rõ:

Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, người chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng, người đề nghị hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát và thân nhân người lao động nêu trên có thể trực tiếp hoặc gián tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Khi nhận kết quả giải quyết thì phải trực tiếp nhận, trường hợp không đến nhận trực tiếp thì phải có giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB hoặc hợp đồng ủy quyền theo quy định của pháp luật cho người đại diện hợp pháp của mình nhận kết quả giải quyết hưởng BHXH.

Như vậy, người lao động có quyền tự mình trực tiếp nộp hồ sơ nhận BHXH một lần hoặc nhờ người khác. Khi ủy quyền cho người khác nộp và nhận trợ cấp BHXH một lần, nộp kèm theo Mẫu số 13-HSB (Giấy ủy quyền) đính kèm Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Trình tự thực hiện.

Bước 1. Lập hồ sơ

Người hưởng lập hồ sơ theo quy định tại mục 2.3 (Thành phần hồ sơ).

Bước 2. Nộp hồ sơ

a) Đối với nhận chế độ BHXH hàng tháng, trợ cấp thất nghiệp: Đến kỳ chi trả, người được ủy quyền nộp Giấy uỷ quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan Bưu điện, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng các chế độ BHXH hàng tháng theo quy định, nếu thực hiện sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả về quỹ BHXH.

b) Đối với nhận chế độ BHXH một lần: Người được ủy quyền nộp Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH hoặc cơ quan Bưu điện nơi chi trả; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả hoặc Giấy nhận tiền.

c) Đối với nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK: Người được ủy quyền nộp giấy ủy quyền hoặc Hợp đồng ủy quyền cho cơ quan BHXH; xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh; nhận tiền và ký nhận tiền trên phiếu chi.

Bước 3. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

 Thủ tục hưởng BHXH một lần khi ủy quyền

Về hồ sơ, người lao động ủy quyền cho người khác nhận BHXH một lần cần chuẩn bị giấy tờ theo quy định tại Điều 20 Quyết định 636/QĐ-BHXH như sau:

- Sổ bảo hiểm xã hội;

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 14-HSB);

- Giấy ủy quyền theo mẫu số 13-HSB hoặc Hợp đồng ủy quyền có công chứng;

- Chứng minh nhân dân và Sổ hộ khẩu của người được ủy quyền (bản sao có chứng thực);

- Chứng minh nhân dân của người lao động hưởng BHXH một lần (bản chính).

Hồ sơ được nộp tại: Cơ quan BHXH cấp huyện hoặc cấp tỉnh nơi cư trú (trong trường hợp cơ quan BHXH cấp tỉnh được phân cấp giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần).

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả tiền BHXH một lần cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tìm hiểu thêm về VIN-BHXH

BHXH 1 lần là gì? Cách tính BHXH 1 lần mới nhất năm 2022

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội

Bài viết vừa rồi là toàn bộ các thông tin về Thủ tục ủy quyền hưởng BHXH một lần mới nhất. Hãy theo dõi VIN-BHXH để tìm hiểu và cập nhật thêm các kiến thức liên quan về Bảo hiểm xã hội nhé.

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

https://lh3.googleusercontent.com/7JrbsEpk9XRwkepoFZFIIIZlZnhuOTJPUD52ftXKGORBQGoC8Q1EdRSIX_UpC9zCVHud1Q9E3Bm8iYDmzP5ChowDMGhzy0eVsYVAtncg5SspaT2wKpp9SRNbvsE-JZvQsDlZidCMb1ZnfwgxvB4-

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.