Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp [Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH BHYT bắt buộc 2023

Người sử dụng lao động phải thực hiện mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc. Vậy Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc bao gồm những nội