Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Các thay đổi về mức phạt hành chính về BHXH 2022

Các thay đổi về mức phạt hành chính về BHXH 2022

Mới đây, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP. Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp vi phạm quy định về đóng BHXH bắt buộc, BHTN sẽ bị phạt nặng hơn và chính thức có hiệu lực từ 17/01/2022

Các thay đổi về mức phạt hành chính về BHXH 2022

1. Hàng năm không niêm yết công khai thông tin đóng bảo BHXH.

- Hằng năm, không niêm yết công khai thông tin đóng BHXH của người lao động do cơ quan BHXH cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật Bảo hiểm xã hội;

- Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng BHXH bắt buộc, BHTN của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

(Mức phạt cũ: từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

 

2. Không Xác nhận cho NLĐ để NLĐ hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN.

Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng BHTN cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng BHTN theo quy định.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

 

3. Cung cấp sai lệch thông tin đóng BHXH theo yêu cầu.

Không cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH bắt buộc, BHTN theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan BHXH.

 

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 

4. Chậm đóng, đóng sai mức, sai số lượng NLĐ, chiếm dụng tiền của NLĐ

- Chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN;

- Đóng BHXH, BHTN không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;

- Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN mà không phải là trốn đóng;

- Mới: Chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHTN của người lao động

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Không đóng BHXH bắt buộc, BHTN cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc, BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

- Trốn đóng BHXH bắt buộc, BHTN nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Mới: Sửa chữa, làm sai lệch văn bản, tài liệu trong hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

Không trả chế độ trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày (cũ là 10 ngày) kể từ ngày nhận được tiền trợ cấp do cơ quan BHXH chuyển đến.

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

Chiếm dụng tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền hưởng BHXH bắt buộc của người lao động mà người sử dụng lao động đã chiếm dụng tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng.

 

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.