Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Hàng loạt chính sách về bảo hiểm, lao động, tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

Hàng loạt chính sách về bảo hiểm, lao động, tiền lương mới có hiệu lực từ tháng 3/2022

 

Tăng mức trợ cấp hàng tháng cho các cán bộ cấp xã già yếu đã nghỉ việc, thay đổi về tiền lương làm căn cứ thủ tục bồi thường người lao động bị tai nạn, điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH… là những chính sách nổi bật về bảo hiểm, lao động có hiệu lức từ tháng 3 năm nay.

1. Quy định cách tính tần suất tai nạn để thực hiện giảm mức đóng BHXH.

Thông tư 27/2021/TT-BLĐTBXH có quy định cách tính tần suất tai nạn lao động để làm căn cứ thực hiện giảm mức đóng BHXH bắt buộc như sau:

Tần suất tai nạn lao động được tính theo công thức:

Tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất được tính như sau:

Nếu tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất thì doanh nghiệp sẽ có cơ hội được xem xét giảm mức đóng BHXH vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống còn 0,3%.  

2. Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã già yếu

Thông tư 02/2022/TT-BNV có hướng dẫn tăng mức trợ cấp hàng tháng cho các cán bộ xã đã già yếu. 

Theo đó, tại khoản 2 Điều 2, mức trợ cấp hàng tháng sẽ thay đổi như sau:

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2022. Chế độ trợ cấp sẽ được thực hiện ngay từ đầu năm 2022.

3. Cần phải thu thập thêm thông tin về người lao động

Thông tư 01/2022/TT-BLĐTBXH yêu cầu cần thu thập thêm nhiều thông tin về thị trường lao động.

Theo đó:

  • Thu thập thông tin về cung lao động: Ngoài thông tin về họ tên, ngày sinh, giới tính, trình độ giáo dục phổ thông, công việc hiện tại, tình trạng thất nghiệp…, Thông tư mới yêu cầu bổ sung thông tin về nhu cầu đào tạo, việc làm (Điều 7 Thông tư 01/2022).

  • Thu thập thông tin về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: Ngoài thông tin cá nhân, giấy phép lao động, vị trí công việc đang làm, quy định mới yêu cầu thu thập thêm thông tin về trình độ chuyên môn đào tạo và chuyên ngành đào tạo; hình thức làm việc; loại hình doanh nghiệp, tổ chức làm việc; kinh nghiệm làm việc; chứng chỉ hành nghề; địa điểm và thời gian làm việc (Điều 13 Thông tư 01/2022).

  • Các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ là đơn vị thực hiện nhiệm vụ thu thập các thông tin về thị trường lao động nói trên và báo cáo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/3/2022

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.