Trang chủ Nghiệp vụ tổng hợp Quy định mới nhất về mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Quy định mới nhất về mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022

Một trong những vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm là mức lương đóng bảo hiểm xã hội. Vậy mức lương đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 là bao nhiêu? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của VIN-BHXH để biết thêm chi tiết.

Cách xác định tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội

Bên cạnh đó, những quy định về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cũng được quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  • Mức lương;
  • Phụ cấp;
  • Các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu

Căn cứ vào điểm 2.6 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động được quy định như sau:

Trường hợp 1: Người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Trường hợp 2: Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp tự dạy nghề) 

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng

Trường hợp 3: Đối tượng người lao động khác

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng của người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

- Mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng của người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Vậy mức lương tối thiểu vùng được quy định như thế nào? Mọi thắc mắc sẽ được giải quyết ngay dưới đây. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng 2022 tương ứng với từng vùng như sau:

  • Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng;
  • Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng; 
  • Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng; 
  • Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022 sẽ được tính như bảng dưới đây: (đơn vị: đồng/tháng)

Vùng            

Người làm việc trong điều kiện bình thường

Người đã qua học nghề, đào tạo nghề

Người làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Người làm việc trong điều kiện đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Công việc giản đơn

Công việc yêu cầu đã qua học nghề, đào tạo nghề

Vùng I

4.420.000

4.729.400

4.641.000

4.965.870

4.729.400

5.060.458

Vùng II

3.920.000

4.194.400

4.116.000

4.404.120

4.194.400

4.488.008

Vùng III

3.430.000

3.670.100

3.601.500

3.853.605

3.670.100

3.927.007

Vùng IV

3.070.000

3.284.900

3.223.500

3.449.145

3.284.900

3.514.843

 

Mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa

Theo quy định khoản 3 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017, 20 tháng lương cơ sở là mức lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa cho người lao động. Trong đó, mức lương cơ sở của năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng (Nghị định 128/2020/QH14).

Do đó, mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa là: 20 x 1.490.000 = 29.800.000 đồng/tháng.

Tỷ lệ, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động được giảm từ 1% xuống còn 0% quỹ tiền lương tháng của người lao động theo quy định tại Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 trong trường hợp người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Đối với lao động Việt Nam

Căn cứ vào quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2021, Nghị quyết 116/NQ-CP năm 2021, bảng tỷ lệ và mức lương đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động Việt Nam làm tại doanh nghiệp được thể hiện như sau:

Thời gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí – Tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí – Tử tuất

Ốm đau – Thai sản

TNLĐ - BNN

BHTN

BHYT

Từ 01/01/2022 đến 30/06/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0%

0%

3%

Tổng

10,5%

20%

Từ 01/07/2022 đến 30/09/2022

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

0%

3%

Tổng

10,5%

20,5% (hoặc 20,3%)

Từ 01/10/2022 trở đi

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

1%

3%

Tổng

10,5%

21,5% (hoặc 21,3%)

 

Tuy nhiên, với trường hợp, người lao động thuộc đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, tỷ lệ và mức lương đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí – Tử tuất

BHTN

BHYT

Hưu trí – Tử tuất

Ốm đau – Thai sản

TNLĐ - BNN

BHTN

BHYT

8%

1%

1,5%

14%

3%

0,5%

hoặc

0,3%

1%

3%

10,5%

21,5% (hoặc 21,3%)

 

Đối với lao động là người nước ngoài

Theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị định 58/2020/NĐ-CP, tỷ lệ và mức lương đóng bảo hiểm xã hội được quy định đối với các đối tượng lao động là ngươi nước ngoài ở bảng sau:

Thời gian

Người lao động

Người sử dụng lao động

Hưu trí – Tử tuất

BHYT

Hưu trí – Tử tuất

Ốm đau – Thai sản

TNLĐ - BNN

BHYT

Từ 01/01/2022 - 30/6/2022

8%

1,5%

14%

3%

0%

3%

Tổng

9,5%

20%

Từ 01/07/2022 trở đi

8%

1,5%

14%

3%

0,5% hoặc 0,3%

3%

Tổng

9,5%

20,5% (hoặc 20,3%)

 

* Lưu ý: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh có nguy cơ nguy hiểm cao về tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp hay đủ điều kiện và có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận, mức lương đóng vào quỹ TNLĐ-BNN sẽ là 0,3%.

Trên đây là toàn bộ các quy định về mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất ở thời gian năm 2022. Để cập nhật nhanh nhất các thông tin về bảo hiểm xã hội, hãy theo dõi VIN-BHXH ngay nhé!

Tìm hiểu thêm về BHXH

 

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về lắp đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

Tin liên quan

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

[Infographic] Hướng dẫn TTHC liên thông đăng ký khai sinh, thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy trình thực hiện Thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi” trên Cổng dịch vụ công quốc gia.