Trang chủ

Tin Tức

TIN MỚI NHẤT

Hỗ trợ dịch Covid-19: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, VIN-BHXH hướng dẫn điều kiện và quy trình làm hồ sơ để nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Hỗ trợ dịch Covid-19: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, VIN-BHXH hướng dẫn điều kiện và quy trình làm hồ sơ để nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng ng

Danh Sách Tài Khoản Ngân Hàng Chuyên Thu Cơ Quan BHXH Quận/ Huyện Hà Nội

Danh Sách Tài Khoản Ngân Hàng Chuyên Thu Cơ Quan BHXH Quận/ Huyện Hà Nội

Truy thu cộng nối thời gian dưới 3 tháng không còn phải lập D04h-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, một số nội dung đối với việc xét duyệt hồ sơ có truy thu cộng nối thời gian (hay gọi là tr

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS Quyết định 505/QĐ-BHXH)

D02-LT Báo cáo tình hình SDLĐ và DS tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)

Hướng dẫn bảo hành Token

Theo quy định tại Điều 2- khoản 2.2 trong Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VIN-RA, khách hàng được hỗ trợ bảo hành theo nội dung sau:

Chữ ký số (token) là gì ? Tại sao doanh nghiệp BẮT BUỘC phải có ?

Chữ ký số (hay còn gọi là token) là thiết bị không thể thiếu đối với 1 doanh nghiệp hiện tại. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai bá

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã kí quyết định ban hành Thông tư số 41/2017 TT-BTTTT về việc quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử t

Tổng Cục Thuế thông báo Chuyển đổi hệ thống iHTKK, NTĐT sang hệ thống mới dịch vụ Thuế điện tử (eTax services) cho 15 tỉnh/thành phố

Từ 17h30 ngày 4/5/2019 đến 8h ngày 6/5/2019, Tổng cục Thuế dừng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ qua