Trang chủ

Tin Tức

TIN MỚI NHẤT

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau năm 2020

Căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 777/QĐ-BHXH. Từ ngày 01/05/2019 BHXH thay đổi mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ mẫu 01B-HSB.

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau năm 2020

Căn cứ theo Quyết định 166/QĐ-BHXH và Quyết định 777/QĐ-BHXH. Từ ngày 01/05/2019 BHXH thay đổi mẫu danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ mẫu 01B-HSB.

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quyết định số 777/2019/QĐ-BHXH

VIN-BHXH hướng dẫn thành phần hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quyết định 777/2019/QĐ-BHXH

Hỗ trợ dịch Covid-19: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, VIN-BHXH hướng dẫn điều kiện và quy trình làm hồ sơ để nhận tiền trợ cấp dịch Covid-19 cho các nhóm đối tượng ng

Danh Sách Tài Khoản Ngân Hàng Chuyên Thu Cơ Quan BHXH Quận/ Huyện Hà Nội

Danh Sách Tài Khoản Ngân Hàng Chuyên Thu Cơ Quan BHXH Quận/ Huyện Hà Nội

Truy thu cộng nối thời gian dưới 3 tháng không còn phải lập D04h-TS theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 595/QĐ-BHXH, một số nội dung đối với việc xét duyệt hồ sơ có truy thu cộng nối thời gian (hay gọi là tr

Mẫu TK1-TS Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Mẫu TK3-TS Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT theo Quyết định 505/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS Quyết định 505/QĐ-BHXH)

D02-LT Báo cáo tình hình SDLĐ và DS tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)

Hướng dẫn bảo hành Token

Theo quy định tại Điều 2- khoản 2.2 trong Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng VIN-RA, khách hàng được hỗ trợ bảo hành theo nội dung sau:

Chữ ký số (token) là gì ? Tại sao doanh nghiệp BẮT BUỘC phải có ?

Chữ ký số (hay còn gọi là token) là thiết bị không thể thiếu đối với 1 doanh nghiệp hiện tại. Ngay sau khi có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục khai bá