Trang chủ Bảo hiểm thất nghiệp Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp 2022

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp 2022

Mới đây Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1392/LĐTBXH-VL ngày 01/7/2022 về Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo Dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Quy định tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

>> Tải văn bản tại đây: Công văn số 1392/LĐTBXH-VL ngày 01/7/2022

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp 2022

 

Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Tiếp sau hướng dẫn về việc Đã có thể đăng ký nhận tiền trợ cấp thất nghiệp online, nội dung dưới đây là Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp:

1. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cổng DVC Quốc gia

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ

1.1.1. Truy cập phần mềm Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ để tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN chuyển Phòng Chế độ BHXH và thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 166/QĐ-BHXH 

1.1.2. Tiếp nhận Danh sách D03-TS do Phòng Chế độ BHXH lập để thực hiện các nghiệp vụ quy định tại điểm 1.1 và điểm 1.2 khoản 1 Điều 33a Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH và chuyển Phòng Cấp sổ, thẻ Danh sách D03-TS.

1.1.3. Tiếp nhận từ Phòng Cấp sổ, thẻ Danh sách D10a-TS và thẻ BHYT; trả thẻ BHYT cho người hưởng TCTN thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại khoản 1 Điều 33a Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

1.2. Trách nhiệm của Phòng Chế độ BHXH

1.2.1. Tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN từ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để thực hiện theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều 8 Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

1.2.2. Thực hiện nghiệp vụ quy định tại các tiết a, b, c điểm 2.2 khoản 2 Điều 8 Quyết định số 166/QĐ-BHXH để lập Danh sách C72b-HD, chuyển Phòng Kế hoạch - Tài chính.

1.2.3. Lập Danh sách D03-TS chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm 6.2, 6.3 khoản 6 Điều 32 Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

1.3. Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch - Tài chính

1.3.1. Tiếp nhận Danh sách C72b-HD do Phòng Chế độ BHXH chuyển đến.

1.3.2. Tổ chức chi trả TCTN theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 166/QĐ-BHXH.

1.3.3. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác chi trả của cơ quan Bưu điện theo hợp đồng dịch vụ đã giao kết với cơ quan BHXH.

1.4. Trách nhiệm của Phòng Cấp sổ, thẻ

1.4.1. Tiếp nhận Danh sách D03-TS do Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đến, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 33a Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH, chuyển Phòng Quản lý thu.

1.4.2. Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Quản lý thu chuyển, lập Danh sách D10a-TS, in thẻ BHYfT, chuyển Bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả cho người hưởng TCTN và lưu trữ theo quy định tại khoản 1 Điều 33c Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

1.5. Trách nhiệm của Phòng Quản lý thu: Nhận hồ sơ, dữ liệu do Phòng Cấp sổ, thẻ chuyển, thực hiện các nghiệp vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 33b Quyết định số 595/QĐ-BHXH được sửa đổi, bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

2. Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN bằng văn bản giấy qua đường dịch vụ bưu chính công ích

Thực hiện quy trình chi trả TCTN theo quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH , cấp thẻ BHYT theo quy trình tại Quyết định số 505/QĐ-BHXH .

3. Thời hạn giải quyết

Tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được Quyết định hưởng TCTN. 

Trên đây là thông tin về hướng dẫn Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp. Hãy tiếp tục theo dõi VIN-BHXH để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

A picture containing calendarDescription automatically generated

 

 

Các doanh nghiệp, đơn vị nếu có nhu cầu về cài đặt hay những thắc mắc cần hỗ trợ, hãy liên hệ đến Tổng đài 1900 6134 hoặc đăng ký ngay:

Đăng ký tư vấn miễn phí

 

Tin liên quan

Hướng dẫn thủ tục đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Trả lời công văn số 12/2022 đề ngày 16/12/2022 của Công ty TNHH TPSC Việt Nam hỏi về đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (NPT), Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Mất quyết định thôi việc có lấy được tiền bảo hiểm không?

Mất giấy tờ quyết định thôi việc, có được nhận tiền bảo hiểm không? Đây là thắc mắc của nhiều lao động sau khi nghỉ việc. Hãy theo dõi bài viết dưới đây của VIN-BHXH để biết t